در چه صورت هزینه ارسال رایگان می‌شود؟

  1. خرید بالای ۴۰ هزارتومان
  2. خرید سازمانی

شرکت/سازمان/مجموعه خود را به ما معرفی کنید و پس از ثبت مجموعۀ شما در باشگاه تره باکس خدمات زیر شامل حال شما می‌شود:

  • تخفیفات ویژه روزانه
  • بسته بندی و ارسال رایگان
  • عدم وجود حداقل سفارش
  • محاسبه امتیاز فردی و جمعی سازمان