شکی در این مورد وجود ندارد که استفاده ی بسیار زیاد از کلسترول های مضر برای بدن ما اصلاً خوب نیست. میوه ها کلسترول  مضر ندارند. گوشت و لبنیات دارای مقدار زیادی کلسترول های مضر هستند.

0

بالا

X